Coach dla Przedsiębiorców


Usługa powstała jako inspiracja ze strony przyjaciół przedsiębiorców oraz wieloletnich klientów, którzy poza pracą strategiczną zaczęli komunikować olbrzymią wartość pracy z umysłem i rozwojem świadomości dla rezultatów biznesowych oraz w życiu osobistym.

W Pracy Coachingowej z Przedsiębiorcami w standardzie zdecydowałem dzielić się praktyczną i sprawdzoną wiedzą oraz ponad 10 letnim doświadczeniem właśnie w obszarze pracy z umysłem i rozwojem świadomości (pracą na poziomie przyczyn - nie skutków).

Dziękuję za zaufanie!

Moją nadrzędną intencją/najważniejszym celem jest aby Proces Coachingowy, który z każdym dniem udoskonalam służył podnoszeniu jakość życia i Prawdziwemu Sukcesowi jak największej liczby osób.

Kamil Pilarz

proces coachingowy

Jestem świadom, że Proces Coachingowy wymaga zaufania. Poniżej opisuję podstawowe założenia i zapraszam do kontaktu w celu umówienia bezpłatnego coachingu próbnego. Uważam, że tylko kontakt bezpośredni jest w stanie zaprezentować jakość i wartość tego procesu. 

Co składa się na Proces Coachingowy?
 • Praca z wymagającym, nastawionym na realizm, Sukces, rozwój/wzrost, rezultat Coachem.
 • Szczegółowy zestaw pytań o kompetencje, przywództwo, model biznesowy, model ekonomiczny, sytem biznesowy, procesy, strukturę, organizację, zespół, otoczenie biznesu, rynek, badanie rynku, ofertę, produkty, usługi, konkurencję, sprzedaż, innowacje, technologię, finanse, kapitał, inwestycje i wiele innych kwestii kluczowych dla rozwoju/wzrostu oraz Sukcesu.
 • Konfrontacja z faktami/rzeczywistością.
 • Obserwacja ze 100%-ową akceptacją.
 • Komunikację prawdy - tak jak widzę, to co widzę, tak jak słyszę, to co słyszę, tak jak rozumiem. Moją rolą jest szczerze mówić jak jest i co jest możliwe/potrzebne.
 • Nie stosuję utartych schematów - dążę do rozpoznania i zrozumienia indywidualnych potrzeby przedsiębiorcy, biznesu, rynku.
 • Wyróżniam dwa rodzaje informacji zwrotniej - chwilową dotyczącą danego konkretnego zagadnienia i długoterminową wynikającą z poznania się, relacji, obserwacji działań i rozwoju/wzrostu.
 • Analiza mocnych i słabych stron - plan rozwoju mocnych z jednoczesną akceptacją i uzupełnieniem stron słabych.
 • Wizja, misja, cele i priorytety - podstawowe i maksymalnie skuteczne narzędzie przywództwa i zarządzania (fundament procesu standaryzacji ISO).
 • Praca z celami, planowanie i myślenie strategiczne - bieżące, krótko i długoterminowe.
 • Propozycja codziennego porannego procesu pracy z celami, planowania i myślenia strategicznego jako najbardziej efektywna praktyka przyśpieszania tempa wdrożeń oraz rozwoju/wzrostu poprzez utrzymywanie celów-rezultatów w umyśle.
 • Nastawienie na rezultaty i monitoring postępu.
 • Intensywne i dynamiczne omawianie celów, priorytetów, planów, projektów, pomysłów.
 • Analiza luk, ryzyk, szans, ulepszeń, potencjału, wartości.
 • Wprowadzanie spokoju do organizacji.
 • Edukacja co do najlepszych praktyk i potencjalnych rozwiązań biznesowo-technologicznych.
 • Jaką logiką charakteryzuje się Twój rynek?
 • Jakie są kryteria Sukcesu w branży, w której działasz?
 • Jakimi zasobami dysponuje lider rynku?
 • Wypracowywanie rozwiązań (rynkowych, praktycznych, konstruktywnych).
 • Dążenie do doskonałości operacyjnej.
 • Ciągła optymalizacja.
 • Liczenie - "co policzone to ulepszone".
 • Poszukiwanie innowacji.
 • Lokalizowanie nowego biznesu i nowych rynków.
 • Inspirowana samorealizacją najbardziej efektywnych sportowców i przedsiębiorców praca z umysłem i rozwojem świadomości - praca na poziomie przyczyn, nie skutków.

czego doświadczają i za co cenią proces coachingowy wieloletni klienci?

[Opracowano na podstawie rozmów z klientami. Nie opisano kwestii oczywistych typu wzrost sprzedaży.]
 • Szczera, prawdziwa, autentyczna, przemyślana, konstruktywna i "trafiająca w punkt" informacja zwrotna, na którą często nikt inny nie miał odwagi lub kompetencji/doświadczenia, aby dostrzec funkcjonujące, a blokujące dalszy wzrost mechanizmy.
 • "Usłyszenie/konfrontacja z faktami" - konfrontacja z faktami za wczasu daje możliwość szybkiego dostosowania lub ustalenia scenariuszy rozwiązań.
 • "Widzę więcej i szybciej" - dzięki możliwości omówienia decyzji bieżących i planów. Podnosi się komfort podejmowania decyzji i jakość osiąganych rezultatów.
 • W wyniku procesu "wpadanie na rozwiązania" - wzrost kreatywności i twórczości przy wypracowywaniu skutecznych rozwiązań (generujących pozytywne i oczekiwane/zakładane rezultaty).
 • Uświadamianie sobie i możliwość kasowania fałszywych przekonań lub założeń np. na temat rynku - dzięki czemu znacząco przyśpiesza tempo realizacji celów, a w konsekwencji wzrost biznesu.
 • "To uspokojenie, w zapętleniu tym co dzieje się na codzień..."
 • Efekt znaczniej redukcji lub eliminacji stresu i martwienia się dzięki prostym technikom pracy z umysłem i rozwoju świadomości.
 • Parafrazując: "W końcu mam przestrzeń twórczą". Znaczący wzrost koncentracji, uproszczenie oraz poukładanie w działaniach bieżących oraz planowaniu krótko i długoterminowym.

OFERTA

Na bazie doświadczenia opracowałem ofertę/usługi w taki sposób, aby najlepiej wpisywała się w rytm przedsiębiorczego życia/funkcjonowania, odpowiadała elastycznie na potrzeby klientów i angażowała możliwe najmniej czasu dodając jednocześnie maksimum wartości. Poniżej znajdują się dwa proponowane modele współpracy. Osoby zainteresowane indywidualną pracą nad rozwojem projektu/biznesu/inwestycji - proszę o kontakt.

Wystawiam faktury VAT tytułem "Usługa Business Coaching".

Zapraszam do kontaktu, odpowiem na wszelkie pytania.

Zapewniam poufność.

Proszę o wszelkie informacje zwrotne dzięki, którym mogę podnieść jakość świadczonych usług.

poniedziałkI z coachem

Coaching w modelu 50 minutowych 1:1 konsultacji online (telefon/komunikator). Każdy poniedziałek od 8:00 do 20:00 dedykuję przedsiębiorcom, którzy chcą rozpocząć tydzień od pracy z coachem i/lub którzy używają coachingu do pracy nad bieżącymi wyzwaniami-rozwiązaniami.


CO wchodzi w skład PAKIETu 10 konsultacji?
 • 1:1 konsultacje coachingowe online (telefon/komunikatory)
 • 10 konsultacji po 50 minut do wykorzystania w każdy poniedziałek po wcześniejszej rezerwacji i potwierdzeniu terminu
 • Proces Coachingowy odpowiadający na bieżące potrzeby, cele, priorytety, pytania przedsiębiorcy

coaching strategiczny

Coaching w modelu 4-godzinnych spotkań strategicznych dedykowany jest przedsiębiorcom, którzy są zainteresowani zaawansowaną, intensywną i stałą Pracą Coachingową. Jest to usługa dla osób, które są w trakcie opracowywania strategii, planują lub realizują dynamiczny rozwój biznesu.

W ramach Coachingu Strategicznego proponuję Coaching Rezultatów polegający na przesyłaniu celów i planów w rytmie cotygodniowy do rozliczenia rezultatów oraz przekazania informacji zwrotnej przez Coacha.
(Nie jest to obowiązkowe, ale ze względów na efektywność tego procesu zalecam nawet dla najbardziej zaawansowanych przedsiębiorców.)


CO wchodzi w skład PAKIETu 6 spotkań?
 • Jedno lub dwa 4-godzinne spotkania miesięcznie
 • Coaching Strategiczny 1:1 u klienta
 • Nielimitowana komunikacja (email/telefon/komunikatory) - pozostajemy w kontakcie pomiędzy spotkaniami według zapotrzebowania
 • Coaching Rezultatów - opcjonalnie dla zainteresowanych

O KAMILU

W wieku 20 lat otrzymałem propozycję pracy dla niemieckiego banku, a mając lat 22 zarządzałem pracą największego zespołu sprzedażowo-doradczego, którego praca charakteryzowała się znakomitymi wynikami sprzedażowymi jak i najwyższymi wskaźnikami jakościowymi.
W roku 2015 na bazie trendów rynkowych poznanych na zajęciach Business Coaching & Mentoring autorstwa Adama Krasowskiego oraz analizy ograniczeń i potencjału konkretnej technologii przewidziałem potencjalne zapotrzebowanie i zaprojektowałem rozwiązanie wdrażane obecnie przez największe globalne korporacje.
Zajmowałem się globalną koordynacją projektów technologicznych w obszarze Research & Development + Innovation (Singapur, Japonia, USA, Francja, Polska).
Posiadam doświadczenie organizacji i negocjacji międzynarodowych kontraktów bezpośrednio z Właścicielami lub Zarządami firm (USA, Kolumbia, Hiszpania, Francja, Belgia, Polska, RPA, Indie, Australia i Nowa Zelandia).
Zdaniem części znajomych jestem mistrzem w osiągania celów „niewykonalnych” na wzór sportowej doskonałości - determinacji, szacunku do klientów i miłości do sprzedaży w modelu jakości, służenia oraz edukacji.
Posiadam wieloletnie doświadczenie biznesowe w roli właścicielskiej, zarządu, konsultingowej, coachingowej.
Mój styl funkcjonowania w biznesie można nazwać Efektywną Wielobranżowością.
Aktualnie projekt/biznes/inwestycja w którą angażuję się w największym stopniu opracowuje produkt, produkcję i dystrybucję globalną dla ponad 50,000,000 osób rocznie.
Na Pracę Coachingową z Przedsiębiorcami przeznaczam od 25-50% czasu.
Od kiedy doświadczyłem co znaczy zaprojektować i wyprodukować produkt w Polsce, zaplanować dedykowane działanie marketingowe w celu zwiększenia prawdopodobieństwa sprzedaży i dostarczyć na drugi koniec świata (Australia i Nowa Zelandia) - moją osobistą misją dla Polskich Firm stało się komunikowanie znaczenia standaryzacji jakościowej oraz otwartości do budowania relacji na globalnych rynkach.

KONCENTRACJA

Nad czym pracujesz?
W jakiej skali biznes tworzysz?
Co jest kolejnym etapem?
Co Cię ogranicza?

ZAPRASZAM DO KONTAKTU

KAMIL PILARZ

Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

EMAIL
TELEFON